HOME / สัตวแพทย์/ผู้ช่วย/ตัดขน / สัตวแพทย์/ผู้ช่วย/ตัดขน
วันที่ 10/10/2562

สัตวแพทย์ Level 2


ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น : โบว์ อายุ : 34 ปี เพศ : หญิง

จ.กรุงเทพมหานคร


ประสบการณ์การทำงาน

ตำแหน่งที่เคยทำ : สัตวแพทย์ ชื่อบริษัท : ศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำ จุฬา จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

วันเริ่มงาน : 01/06/2552 วันที่สิ้นสุด : 30/07/2559

ตำแหน่งที่เคยทำ : สัตวแพทย์ ชื่อบริษัท : กรมปศุสัตว์ จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

วันเริ่มงาน : 12/11/2561 วันที่สิ้นสุด : 10/10/2562


ประวัติการศึกษา

สถาบันการศึกษา : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาวิชา : สัตวแพทยศาสตร์ ปีที่จบ : 2552


ทักษะพิเศษ
5 4 3 2 1
มนุษยสัมพันธ์ดี
สื่อสารดี , ใช้คำพูดเป็น
การใช้ภาษาอังกฤษ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
ความรู้วิชาการ
ละเอียดรอบคอบ

Skill Level : 2Copyright © 2017 All Right Reserved www.qvetjob.com
บริษัทรับทำเว็บไซต์ Design By cw.in.th
Scroll To Top