HOME / สัตวแพทย์/ผู้ช่วย/ตัดขน / สัตวแพทย์/ผู้ช่วย/ตัดขน
วันที่ 09/09/2562

สัตวแพทย์ Level 2


ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น : เอ้ อายุ : 33 ปี เพศ : หญิง

จ.กรุงเทพมหานคร


ประสบการณ์การทำงาน

ตำแหน่งที่เคยทำ : สัตวแพทย์ประจำศูนย์โภชนาการสัตว์เลี้ยง ชื่อบริษัท : บริษัทนูทริกซ์ จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

วันเริ่มงาน : 01/02/2561 วันที่สิ้นสุด : 31/08/2562

ตำแหน่งที่เคยทำ : สัตวแพทย์ ชื่อบริษัท : โรงพยาบาลสัตว์สาคร จังหวัด : สมุทรสาคร

วันเริ่มงาน : 02/01/2557 วันที่สิ้นสุด : 30/12/2560

ตำแหน่งที่เคยทำ : สัตวแพทย์ประจำ ชื่อบริษัท : โรงพยาบาลสัตว์ประชาอุทิศ จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

วันเริ่มงาน : 01/02/2555 วันที่สิ้นสุด : 30/05/2557

ตำแหน่งที่เคยทำ : สัตวแพทย์ประจำ ชื่อบริษัท : โรงพยาบาลสัตว์สวนหลวงสัตวแพทย์ จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

วันเริ่มงาน : 01/03/2554 วันที่สิ้นสุด : 30/01/2555


ประวัติการศึกษา

สถาบันการศึกษา : มหิดล สาขาวิชา : สัตวแพทย์ ปีที่จบ : 2554


ทักษะพิเศษ
5 4 3 2 1
มนุษยสัมพันธ์ดี
สื่อสารดี , ใช้คำพูดเป็น
การใช้ภาษาอังกฤษ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
ความรู้วิชาการ
ละเอียดรอบคอบ

Skill Level : 2Copyright © 2017 All Right Reserved www.qvetjob.com
บริษัทรับทำเว็บไซต์ Design By cw.in.th
Scroll To Top