HOME / สัตวแพทย์/ผู้ช่วย/ตัดขน / สัตวแพทย์/ผู้ช่วย/ตัดขน
วันที่ 10/10/2562

สัตวแพทย์ Level 1


ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น : กา อายุ : 26 ปี เพศ : หญิง

จ.เชียงราย


ประสบการณ์การทำงาน

ตำแหน่งที่เคยทำ : นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ชื่อบริษัท : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

วันเริ่มงาน : 14/08/2560 วันที่สิ้นสุด : 10/10/2562


ประวัติการศึกษา

สถาบันการศึกษา : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาวิชา : สัตวแพทยศาสตร์ ปีที่จบ : 2560


ทักษะพิเศษ
5 4 3 2 1
มนุษยสัมพันธ์ดี
สื่อสารดี , ใช้คำพูดเป็น
การใช้ภาษาอังกฤษ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
ความรู้วิชาการ
ละเอียดรอบคอบ

Skill Level : 1Copyright © 2017 All Right Reserved www.qvetjob.com
บริษัทรับทำเว็บไซต์ Design By cw.in.th
Scroll To Top