HOME / สัตวแพทย์/ผู้ช่วย/ตัดขน / สัตวแพทย์/ผู้ช่วย/ตัดขน
วันที่ 26/04/2562

สัตวแพทย์ Level 2


ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น : วงศ์วัน อายุ : 25 ปี เพศ : หญิง

จ.ลำปาง


ประสบการณ์การทำงาน

ตำแหน่งที่เคยทำ : สัตวแพทย์ (internship program) ชื่อบริษัท : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

วันเริ่มงาน : 04/06/2561 วันที่สิ้นสุด : 31/05/2562


ประวัติการศึกษา

สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชา : คณะสัตวแพทยศาสตร์ ปีที่จบ : 2561


ทักษะพิเศษ
5 4 3 2 1
มนุษยสัมพันธ์ดี
สื่อสารดี , ใช้คำพูดเป็น
การใช้ภาษาอังกฤษ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
ความรู้วิชาการ
ละเอียดรอบคอบ

Skill Level : 2Copyright © 2017 All Right Reserved www.qvetjob.com
บริษัทรับทำเว็บไซต์ Design By cw.in.th
Scroll To Top