HOME / สัตวแพทย์/ผู้ช่วย/ตัดขน / สัตวแพทย์/ผู้ช่วย/ตัดขน
วันที่ 02/07/2562

สัตวแพทย์ Level 2


ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น : หยก อายุ : 25 ปี เพศ : หญิง

จ.กรุงเทพมหานคร


ประสบการณ์การทำงาน

ตำแหน่งที่เคยทำ : สัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาลสัตว์ ชื่อบริษัท : รพส.บีเลิฟ (ปัจจุบัน) จังหวัด : สมุทรสาคร

วันเริ่มงาน : 08/01/2561 วันที่สิ้นสุด : 30/03/2562

ตำแหน่งที่เคยทำ : สัตวแพทย์ part time ชื่อบริษัท : คลีนิคหมอหนึ่งรักษาสัตว์ จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

วันเริ่มงาน : 01/01/2562 วันที่สิ้นสุด : 30/03/2562

ตำแหน่งที่เคยทำ : สัตวแพทย์ part time ชื่อบริษัท : ็แกมมาเอ็กโซติกเพ็ดแคร์คลีนิค จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

วันเริ่มงาน : 01/01/2562 วันที่สิ้นสุด : 30/03/2562

ตำแหน่งที่เคยทำ : สัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาลสัตว์ ชื่อบริษัท : รพส.อารีย์มิตร จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

วันเริ่มงาน : 01/07/2560 วันที่สิ้นสุด : 13/12/2560


ประวัติการศึกษา

สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร สาขาวิชา : สัตวแพทยศาสตร์ ปีที่จบ : 2560


ทักษะพิเศษ
5 4 3 2 1
มนุษยสัมพันธ์ดี
สื่อสารดี , ใช้คำพูดเป็น
การใช้ภาษาอังกฤษ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
ความรู้วิชาการ
ละเอียดรอบคอบ

Skill Level : 2Copyright © 2017 All Right Reserved www.qvetjob.com
บริษัทรับทำเว็บไซต์ Design By cw.in.th
Scroll To Top